DK

Betingelser ved indmeldelse: 

Ved indmeldelse på danseskolen vedkender man sig at være orienteret om danseskolens bindingsperiode for medlemmer.

Danseundervisningen består af 40 undervisningsuger om året. Indmeldelse sker ved betaling på hjemmesiden med dankort. Betalingen er ligeligt fordelt på 11 månedlige rater om året, således at der ikke betales i juli måned. Den første rate betales ved tilmelding. Efterfølgende opkræves de kommende rater automatisk hver den første i måneden indtil skriftlig udmeldelse finder sted.

Bemærk: Bindingsperioden er løbende på 1 måned. Udmeldelse skal ske skriftligt med angivelse af det eller de hold, man ikke ønsker at fortsætte. Efter udmeldelse er modtaget er bindingsperioden 1 måned fra den første i den efterfølgende måned.

Ved indmeldelse accepteres det, at video optagelser og billeder taget i vores lokaler eller i forbindelse med vores events ikke må publiceres (aviser, blade, sociale medier, hjemmesider osv.) uden vores samtykke. Det accepteres samtidigt at billeder af eleven fra undervisningen og/eller events arrangeret af danseskolen, må benyttes i forbindelse vores hjemmeside www.soffie.dk, sociale medier og anden offentlig omtale og PR for danseskolen.

  

Forretningsbetingelser gældende for: Soffie Dance Studio ApS

Generelle oplysninger:

Organisationens juridiske navn & selskabsform: Soffie Dance Studio ApS

CVR-nummer: 33 88 17 89

Officiel e-mail adresse: info@soffie.dk

Officiel web adresse: soffie.dk

 

Vilkår og betingelser for hjemmesiden

Ved benyttelse af denne hjemmeside (”soffie.dk”) accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden (”Hjemmesidevilkår”). Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.
Danseskolen kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemmesidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden.
Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.    

Pris og betaling

Når du via dit betalingskort køber et af følgende produkter:

Tilmelding til kontingent og Arrangementer, sker det som en forudbetaling for den periode der er angivet ved købet.

Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb når ydelsen er taget i anvendelse. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb. Fejlkøb refunderes naturligvis eller købet placeres korrekt.

Det er en forudsætning for medlemskab af
danseskolen, at du tilmelder dig betaling via Dankort. Har du ikke Dankort kan du kontakte danseskolen på det telefonnummer der er angivet på hjemmesiden.
I forbindelse med din første betaling godkender du, at danseskolen fremover må trække kontingentet fra dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab, eller melder dig ud af danseskolen.
 
Beløbet du skal betale for medlemskabet af danseskolen, trækkes automatisk via dit betalingskort.
Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.
Danseskolen benytter DIBS A/S, som er godkendt af NETS A/S til denne form for transaktioner. Alle transaktioner behandles krypteret, ingen kortdata er derfor synlig.

Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos
danseskolen, men hos DIBS.
Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår, og du stopper medlemskabet og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte
danseskolen og eventuelt melde dig ud, se nærmere herom andet steds på siden eller kontakt danseskolen ved tvivl.

Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender
danseskolen påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage kontingentbetalingen eller en tilmelding med det nye betalingskort.
Når du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind i
danseskolens KLUBMODUL, klik på "Dine tilmeldinger", og klik herefter på" Ret Dankortinfo", og opdater med de nye oplysninger. "Ret Dankortinfo" kommer først frem, når du har modtaget dit nye Dankort.

Ved spærring af dit Dankort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt Dankort. Dette gøres ligeledes på
danseskolens KLUBMODUL som beskrevet ovenfor.

Når du køber ydelser af
danseskolen via Hjemmesiden, trækkes din betaling af Nets A/S
Når du anvender Hjemmesiden til at betale ydelser m.m. fra
danseskolen, accepterer du, at danseskolen administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i Hjemmesidevilkårene.

Danseskolen kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på Hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på Hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.
 
På Hjemmesiden kan der betales med følgende betalingsmidler: Dankort, Visa/Dankort, eDankort
Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud.

Danseskolen benytter DIBS som betalingsgateway. DIBS A/S er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets A/S. Læs mere på hhv. dibs.dk om sikkerheden ved online betaling.
Alle priser nævnt på Hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt.
 

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret for køb foretaget på Hjemmesiden. Har du købt en ydelse, f.eks. holddeltagelse, løber fortrydelsesretten fra bestillingstidspunktet og bortfalder når du deltager første gang.
Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en ydelse, f.eks. holddeltagelse, skal du rette henvendelse til 
danseskolen, som leverer ydelsen, inden udløbet af fortrydelsesretten.

Personoplysninger

Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.
Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").
De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.
De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos nærværende forening via Klubmodul eller Klubmoduls leverandører samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
Som registreret bruger hos
danseskolen eller danseskolens leverandører har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Brugernavn og adgangskode

Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos danseskolen via Klubmodul, tildeles du et brugernavn og en adgangskode.
Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.
Du kan bestille en ny adgangskode på denne hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger.

Nyhedsbreve

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.
Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden.

Cookies

I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.
I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies"

Tekniske krav til brugerens computerudstyr

Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

Ansvarsfraskrivelse

Danseskolen og Klubmodul er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.
Klubmodul og
danseskolen kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.
Danseskolen tager forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.
Danseskolen indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
Selvom
danseskolen tilstræber at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Klubmodul ApS og danseskolen kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og Klubmodul samt danseskolen forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som danseskolen har leveret og viser på Hjemmesiden, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.
Danseskolen og Klubmodul er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.
Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for
danseskolen.
Danseskolen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Klubmodul eller vore leverandørers ydelser på Hjemmesiden.
Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service,
danseskolen har leveret, skal du kontakte danseskolen som beskrevet ovenfor og bede om en udredelse.  
Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på Hjemmesiden. Medmindre Klubmodul eller
danseskolen ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Klubmodul ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

Kundeservice

Generelt: I henhold til Stk. 9.9 vil danseskolen så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte danseskolen ved at klikke på kontakt eller vælge "Hjælp" eller en lignende knap eller ved at ringe til det telefonnummer, der er anført på Hjemmesiden.
Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte
danseskolen som beskrevet ovenfor, og danseskolen vil forsøge at hjælpe dig.
Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte
danseskolen som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at danseskolen accepterer dine ønsker.  
Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service,
danseskolen har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser  som afspejler din oplevelse.
Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service,
danseskolen har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte danseskolen som beskrevet ovenfor.

Force majeure

Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).
Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:
strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt
civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig
brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe
umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler
umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk
en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.
Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.

 

Brug af billeder & video

Danseskolen forbeholder sig retten til brug af billeder og video med danseskolens elever på, eller billeder og video taget til undervisning, events og begivenheder som danseskolen holder eller deltager i. Alle kan blive brugt i reklamemæssig sammenhæng eller anden udgivelse f.eks på nettet i billede/video-album. Hvis man ikke ønsker at Soffie Dance Studio gør brug af ovenstående nævnt materiale, bedes man kontakte danseskolen og gøre opmærksom på dette.
 
 

Herunder kan der være yderligere tilføjelser
danseskolens forretningsbetingelser: