DK

2019/2020 10.08.2019  -  22.06.2020
Vejledning

Velkommen til holdtilmelding hos Soffie Dance Studio.

For at du kan tilmelde dig et hold, skal du have en profil her på siden og du skal være logget ind med den pågældende profil. Hvis du endnu ikke har oprettet en profil, skal du klikke på "Log ind" oppe i højre hjørne af hjemmesiden. Udfyld dataskemaet (med elevens data og en mailadresse der læses jævnligt) og følg anvisningerne. Efter oprettelse er du automatisk logget ind med din nye profil. Der sendes en mail med login og password til den mailadresse der er tastet ind ved profiloprettelsen.

Når du er logget ind med din profil klikker du på den stilart du er interesseret i (herunder). Når du har fundet dit hold klikker du på prisen og følger anvisningerne til betaling. Du vil blive opkrævet 100 kr. i administrationsgebyr ved første tilmelding. Dette gebyr er et engangsbeløb og vil kun blive opkrævet igen hvis du har udmeldt dig og melder dig til igen.
 
Bemærk at elever eller husstande, som går på mange hold med fordel kan købe et elev- eller familiepas. Hvis dette er tilfældet skal du ikke tilmelde dig hold, men skrive i bemærkningsfeltet ved køb af elev- eller familiepas, hvilke hold den enkelte elev ønsker at tilmelde sig. Så foretager vi tilmeldingen på holdene.
 

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse med 1 månedes varsel fra kommende måneds begyndelse. Se betingelser ved at klikke her.

Børnedans (BØRNE)
Børnene begynder typisk fra 1½-5 års alderen med dans, leg og rytmik. De lærer at danse sammen parvis og i grupper, de traditionelle børnedanse og nyere danse, som de kender fra radio og Børne-TV. Senere lærer de Vals og Cha cha mm. Den traditionelle børnedans er en god skole at starte med, som stimulerer børnenes fantasi, nysgerrighed og lyst til at bevæge sig. De styrkes motorisk og rytmisk, indlæringsevnen forøges og børnenes sociale evner trænes. Giv dit barn den bedste start i børnehaven og i skolen gennem børnedansens udviklende træning.
The children typically begins from 1½ - 5 years of age with dance, play and rhythm. They learn to dance together in pairs and in groups, traditional children dance and modern dance, which they know from radio and Kid-TV. Later they learn Vals and Cha cha etc. The traditional children dance is a good thing to start with, which stimulates children''''s imagination, curiosity and desire to move. They will get enhanced rhythmic sense & learning ability is increased and the children''''s social skills are trained. Give your child the best start in kindergarten or the school through the children''''s dance.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (6)

Sportsdans (SPORT)
Sportsdans er turneringsdans i standard og latinamerikanske danse. For at kunne konkurrere i en kunstform som pardans, er det afgørende at der er balance i partnerskabet, i danserens hverdag, i familien og i den enkelte danser. Vi arbejder med det hele menneske ved at stimulere, styrke og udvikle elevernes tanker, følelser og krop. Tekniske principper, fysisk træning og mental styrke er afgørende for talentudviklingen, som er vores ekspertise.
Elite dancing is dance at highest level and you''ll be able to compete in competitions in ballroom and Latin American dances. In order to compete in an art form as couples dancing, it is crucial that there is balance between the persons in the partnership, the dancer''s life, the family and the individual dancer. We work with the whole person by stimulating, strengthen and develop students'' thoughts, feelings and body. Technical principles, physical training and mental strength is crucial for talent development, which is our expertise.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (9)

Pardans (PDANS)
Pardans-Social Dancing er for dig der gerne vil kunne begå dig socialt på dansegulvet. Kom i bedre kontakt med dig selv og din partner. En mand skal kunne føre en kvinde på dansegulvet og hun skal kunne hengive sig til hans føring. Blandt de mange benefits pardansen tilbyder kan nævnes kvalitetstid med din partner, bedre sociale egenskaber, reduktion af stress, styrket selvværd og bedre mentalt og fysisk helbred. Pardans stimulerer dine tanker, følelser og krop på en unik måde, du kan ikke undgå at blive glad. Vi underviser i pardanse til enhver lejlighed, på en let og tilgængelig måde, så alle kan følge med. Det skal være sjovt og udviklende. Oplev selv glæderne på dansegulvet.
Couples-Social Dancing is for those who want to be able to communicate socially on the dance floor. Get in touch with yourself and your partner. A man must be able to lead a woman on the dance floor and she should be able to indulge to his lead. Among the many benefits that the couples dance offers include quality time with your partner, better social skills, stress reduction, increased self-esteem and better mental and physical health. Ballroom dancing stimulates your thoughts, feelings and body in a unique way, so that it is impossible for you not be happy. We teach the couple dances for every occasion, in an easy and accessible way so that everyone can follow. It should be fun and stimulating. Experience for yourself the pleasures of the dance floor.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (17)

Argentinsk Tango (ARGTA)
Lær den oprindelige tango fra Buenos Aires
Learn the original tango from Buenos Aires
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Jitterbug (JITTE)
Jitterbug er den sjove og hurtige swingdans, der opstod med udspring fra Lindy Hop i Harlem i 30''''erne. Den kom til europa med de amerikanske soldater under anden verdenskrig. Lige siden har den været populær og tiltrukket millioner af dansere verden over.
Jitterbug is the fun and fast swing dance that originated with origins from the Lindy Hop in Harlem in the 30th. It came to Europe with the American soldiers during World War II. Ever since, it has been popular and attracted millions of dancers around the world.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Salsa (SALSA)
Latinamerikansk dans og Salsa er to sider af samme sag. Salsa danses overalt i verden og lige meget hvor du rejser hen kan du finde salsateker, hvor du kan danse med andre salsadansere.
Latin dance and Salsa are two sides of the same coin. Salsa is danced all over the world and no matter where you''re traveling you can find salsa places where you can dance with other salsa dancers.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Disco (DISCO)
Disco:
Disco foregår i et højt tempo og er mere atletisk og krævende end nogen siden før, den er nærmest over i akrobatikken. Disco kræver derfor rigtig god teknik og en meget høj kropskontrol.
MGP:
MGP er for de yngste elever. Vi stimulerer børnenes naturlige lyst til at bevæge sig rytmisk til musikken. Vi benytter moderne pædagogiske værktøjer til at styrke børnenes motoriske og rytmiske forståelse via enkelte og grundlæggende trin og koreografier. Musikken er en blanding af moderne MGP musik og populær børnemusik, ofte kendt fra Radio & TV.
Disco:
Disco is dancing with a very high puls and is more athletic and demanding than ever before, it is almost like the acrobatics. Disco therefore requires good technique and a very high body control.
MGP:

MGP is for the youngest pupils. We stimulate children''s natural desire to move rhythmically to the music. We use modern educational tools to strengthen children''s movement and rhythmic understanding through individual and basic steps and choreography. The music is a mix of modern MGP music and popular children''s music, often known from Radio & TV.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Jazz (JAZZC)
Jazz er basen for alle de andre stilarter. En jazztrænet danser klarer sig godt i alle andre discipliner.
Der lægges vægt på Horton teknik i undervisningen. Læring af kontrol, bevægelsesisolation og smidighed er essentielt. Jazzdans kendes bedst fra musical og kabaret. Stilen kan variere fra den traditionelle jazz med glad og energisk stemning til den mere lyriske stil med flydende, sjælfulde og melankolske bevægelser.
Showdance:
Showdance er en fællesbetegnelse for de showprægede dansestilarter. Stilarten baserer sig på jazzdansen og de teknikker der ligger herunder. Undervisningen består af en grundig opvarmning, tekniktræning og koreografi. Der lægges vægt på korrekt teknik og god udtryksevne.
Jazz is the base for all the other dance styles. A jazz trained dancer performs well in all other disciplines.
The emphasis is on Horton technique. Learning to control movement isolation and flexibility is essential. Jazz dance is best known from musical and cabaret. The style can vary from the traditional jazz with happy, upbeat mood to the more Lyrical style with liquid, soulful and melancholic movements.
Show Dance:
Show Dance is a common name for the show influenced dance styles. Instruction consists of a thorough warm up, technique training and choreography. The emphasis is on proper technique and good expression. 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (2)

Hiphop / Streetdance (HIPHO)
Hiphop er betegnelsen for en hel ungdomskultur og en fællesbetegnelse for en række moderne dansestilarter, som primært er streetbaserede - altså opstået på gaden i submiljøer. Stilarterne House, New School, Girly Style og Break Dance er blandt de mest populære og undervisningen er en kombination af stilarterne, hvis ikke andet er angivet på det enkelte hold.

House er en uptempo hiphopform, som er populær på diskoteker og i klubber rundt omkring i verden - også her i Danmark.

Mix Style er en blanding af ovenstående stilarter.
Hiphop is the name for a whole youth culture and a common name for a number of modern dance styles, which are essentially street-based - that occurred on the street in sub-environments. The styles House, New School, Girly Style and Break Dance is among the most popular and the teaching in classes is a combination of those styles, if not stated otherwise on the individual classes.

House is an uptempo hip hop form, which is popular in discos and clubs around the world - including here in Denmark.

Mix Style is a mixture of the styles described above.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (6)